liceum ogólnokształcące

Dla kogo? Dla absolwentów szkoły podstawowej, branżowej, gimnazjum oraz zawodowej.
Jakie kwalifikacje i dokumenty uzyskasz? Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia liceum potwierdzające wykształcenie średnie - uprawniające do podjęcia nauki w szkołach policealnych, a także świadectwo maturalne wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną - uprawniające do podjęcia nauki na uczelniach wyższych.
Nauka trwa 3 lub 4 lata w systemie zaocznym lub wieczorowym.

szkoła policealna

Dla kogo? Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego.
W jakich zawodach kształcimy? Technik administracji oraz technik bhp.
Jakie kwalifikacje i dokumenty uzyskasz? Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy technika wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, który jest honorowany nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE.


zapisy

Podania do szkół można składać w sekretariacie szkoły lub online.

podanie do liceum ogólnokształcącego

podanie do szkoły policealnej

ZAPISZ SIĘ ONLINE