Joomla Vorlagen by User Reviews FatCow

Szkoła Policealna

Oferta skierowana jest do absolwentów liceów – również do tych którzy nie przystępowali do egzaminu maturalnego, lub nie udało im się go zdać.

Aktualnie kształcimy w zawodach:

  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy - nauka trwa 1,5 roku
  • technik administracji - nauka trwa 2 lata


W czasie trwania nauki przygotowujemy słuchaczy do przystąpienia – po ukończeniu szkoły - do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną. Egzamin odbywa się na miejscu w naszej szkole.

Wszystkie szkoły Centrum Edukacji WKL posiadają uprawnienia szkół publicznych, kształcą w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoły wydają legitymacje, zaświadczenia do ZUS, MOPS oraz innych instytucji.

Jak się zapisać? Sprawdź tutaj.