Opublikowano: sobota, 21, maj 2016

Matura 2016

"Czy warto kochać, jeżeli miłość prowadzi do cierpień?" - na podstawie fragmentu "Dziadów" cz. IV, analiza wiersza "Dałem Słowo" Zbigniewa Herberta, "Lalka" Bolesława Prusa i tekst o języku w internecie - z tym musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego. Abiturienci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubawie przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego 4 maja w środę punktualnie o godz. 9:00.

5 maja maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Lubawie odbyła się także matura z języka angielskiego, niemieckiego, abiturienci zmierzyli się także z egzaminem maturalnym z geografii, który odbył się 13 maja.

Już w czerwcu przed słuchaczami kolejna tura egzaminów – tym razem zawodowych. Uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego przystąpią do egzaminu zawodowego – zawód technik technologii drewna. Słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lubawie przystąpią do egzaminu w zawodzie technik administracji.

Wszystkim Maturzystom życzymy połamania piór!

Zainteresowanych odsyłamy do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie zostały udostępnione arkusze maturalne z tegorocznych egzaminów: http://www.cke.edu.pl