Opublikowano: czwartek, 02, maj 2013

Matura 2013

Juz po raz jedenasty odbyła się matura w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych w Lubawie.  Z pierwszym egzaminem abiturienci zmierzyli się 7 maja o godz. 9:00. Odbył się wówczas egzamin z języka polskiego.  Jednym z tematów na egzaminie dojrzałości  z języka polskiego była analiza „Przedwiośnia” Żeromskiego pod kątem zagadnienia autorytetu. Drugim tematem do wyboru było porówanie noweli Elizy Orzeszkowej „Gloria Victis” i „Mazowsza” Baczyńskiego. Z kolei pytania zamknięte dotyczyły tekstu popularono – naukowego o nauce, odkryciach i wpływie pracy naukowców na ludzkość.

W środę 8 maja o godz. 9:00 odbył się egzamin maturalny z matematyki, natomiast w kolejnym dniu z języka angielskiego.
Do tej pory wszystkie egzaminy przebiegły sprawnie i bez zakłóceń. Przed abiturientami pozostały jeszcze egzaminy ustne z części obowiązkowej matury tj. z języka polskiego i angielskiego, które w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych w Lubawie odbędą się w najbliższy piątek oraz poniedziałek. Już jak co roku, ze względu na wybrany kierunek studiów uczniowie oprócz egzaminów obowiązkowych, wybierają także przedmioty dodatkowe tj. WOS, geografie czy biologie, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych rozpoczną się w tym roku od 13 maja.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!