Opublikowano: środa, 07, maj 2014

Matura 2014

Egzamin dojrzałości rozpoczęty! Już po raz dwunasty abiturienci Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Lubawie rozpoczęli gorący okres egzaminów maturalnych. W poniedziałek 5 maja punktualnie o godz. 9 rozpoczęła się matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Oprócz zadań zamkniętych oraz rozumienia czytanego tekstu maturzyści mogli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów.

Temat pierwszy pracy maturalnej brzmiał „Żołnierskie emocje bohaterów „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego fragmentu powieści omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postaci", natomiast temat drugi to: „Na podstawie fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego porównaj poglądy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach."
W kolejnych dniach 6 i 7 maja odbyły się odpowiednio egzaminy pisemne z matematyki oraz języka angielskiego. Przed abiturientami zostały jeszcze egzaminy z przedmiotów dodatkowych oraz egzaminy ustne.
Dla prawie wszystkich uczniów przystępujących do matury w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych w Lubawie zdana matura nie oznacza końca egzaminów. Już w czerwcu rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, po których uzyskuje się tytuł technika. Egzaminy będą się odbywały w zawodach: technik technologii drewna, technik mechanik oraz technik handlowiec. Egzaminy zawodowe odbędą się także w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Lubawie w zawodach: technik administracji oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
Już w przyszłym roku odbędzie się także egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Lubawie powstałym w roku 2012.
Wszystkim maturzystom życzymy połamania piór!
Centrum Edukacji WKL   www.wkl.edu.pl