Opublikowano: poniedziałek, 15, czerwiec 2015

Egzaminy zawodowe 2015

Słuchacze Centrum Edukacji WKL rozpoczęli maraton egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dnia 15 czerwca punktualnie o godzinie 12 absolwenci Technikum Uzupełniającego przystąpili do pierwszej części egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe – części pisemnej. W etapie pisemnym zdający mają do rozwiązania 70 zadań. Absolwenci Technikum zdawali w zawodach: technik technologii drewna, technik mechanik i technik handlowiec. Następnie, w dniu – 16 czerwca – odbędzie się etap praktyczny.
W następnych tygodniach tj. 22-23 czerwca zaplanowany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Szkole Policealnej. Tym razem z egzaminem zmierzą się słuchacze kierunku – technik administracji.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Technikum Uzupełniającym odbywa się w „starej” formule, natomiast w Szkole Policealnej odbędzie się na nowych zasadach. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: http://www.cke.edu.pl/…/stary-egzamin-zawodowy/25-egzaminy-….
Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 28 sierpnia 2015 r.
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!