Szkoła Policealna - technik BHP

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Charakterystyka: Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku,
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania,
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.


Okres nauki: 1,5 roku.

Perspektywy zawodowe: Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp.


Program nauczania szkoły policealnej o kierunku BHP obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Jak się zapisać? Sprawdź tutaj.