Centrum Edukacji WKL - wiedza którą lubisz!

Istniejemy już na rynku edukacyjnym od wielu lat. W naszej ofercie edukacyjnej znajdą Państwo:

 

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, oznacza to, że:

  •  w szkołach realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN,
  • przeprowadzamy zewnętrzne egzaminy zawodowe i maturalne,
  • wydajemy legitymacje
  • wydajemy zaświadczenia do WKU, ZUS itp.,
  • wystawione przez nas świadectwa ukończenia szkoły są dokumentem urzędowym pozwalającym na podejmowanie nauki w szkołach wyższego stopnia.

 

Wykształcenie średnie i co dalej?

W naszych szkołach możesz zdobyć wykształcenie na dwóch poziomach:

  • ukończyć szkołę średnią i przystąpić do egzaminu maturalnego,
  • ukończyć szkołę policealną kształcącą w interesującym Cię zawodzie i przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • po zdanej maturze możesz rozpocząć studia wyższe.